Hacking i "gamle" dager - røverhistorier fra 80- og 90-tallet

For noen tiår siden var mulighetene for hacking helt annerledes enn i dag. På den tida var det var det gjerne ungdommer som utforsket hva som gikk an å få til.

Dette foredraget har et bredt spenn, og vi kan nevne «komme-seg-inn-der-vi-ikke-har-lov» både digitalt og fysisk, utnyttelse av telefonsystemer, manipulering av meningsmålinger, demoscenen på Amiga, det famøse copypartyet i Drammen som ble raidet av politiet, og mye annet.

Intended audience
Alle, spesielt de med interesse for "gammel" teknologi og det digitale samfunnet.
Key topics
Language

no

Social Media
About speaker
Eivind Vea
Eivind Vea er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU og jobber som konsulent i Bouvet. I ungdoms- og studietida var han aktiv med hacking i mange former, eller som han selv sier: "Kreativ bruk av teknologi". Fellesnevneren for alt er hackermentaliteten - man liker å finne ut hvordan ting faktisk fungerer, for deretter å prøve å tweake dem. Foredraget tar for seg en rekke hacks han gjorde, både digitale, men også innen sosial engineering og rent fysiske. Uautoriserte tilganger, å bruke ting annerledes enn tiltenkt, og det å få ting gratis, er noen stikkord.