Tilgjengelighet, et konkurransefortrinn for NRK

Å skape gode, digitale brukeropplevelser er som kjent ikke enkelt. Dette krever et godt tverrfaglig samspill og høy faglig kompetanse. Det er mange hensyn å ta, både når det gjelder målgruppe, formidling, design og kode. Altså finnes nok dem som opplever universell utforming som en unødig tilleggsoppgave – enda en ting å tenke på. Men det lønner seg faktisk å jobbe med dette. Ikke for å være grei eller flink, men for å nå ut til flere og lykkes bedre.

NRK deler hvorfor, hvordan og gir tips.

Intended audience
Alle. Krydrer med litt tekniske detaljer, men alle som jobber med teknologi bør kunne henge med på det aller meste.
Key topics
UU UX
Language

no

Social Media
About speaker
Kristoffer Lium
Kristoffer er en anerkjent fagperson og formidler av universell utforming og tilgjengelighet. Han har bakgrunn fra Informatikk og erfaring fra konsulentbransjen, men har siden 2017 jobbet som Digital tilgjengelighetsekspert i NRKs teknologidivisjon. Her bidrar han som en sparringspartner på kode og design, men også mer overordnet som en rådgiver for ledere. I tillegg til hans fagbakgrunn, er han selv blind og kjenner daglig selv på viktigheten av universell utforming og tilgjengelighet. Dette har nok påvirket hans karrierevalg, men han pleier selv å påpeke at han ikke hadde jobbet med dette om han ikke oppriktig selv mente at dette gir bedre løsninger. Både faglig og for alle brukere.