DIY Next.js Server Actions

Med server first-arkitektur som former det moderne landskapet for webutvikling, introduserer det Server Actions i Next.js. En tilsynelatende magisk måte å implementere progressive enhancement og RPC. Som den maskerte magikeren vil vi avsløre hemmelighetene. La oss avmystifisere gjennom re-implementering og «gjør det selv”-tankegang. Denne kode-rike sesjonen vil lære deg om React Server Components, Server Actions, progressive enhancement, RPC; og gi deg en dypere forståelse av hvordan de samhandler med moderne nettlesere.

Intended audience
Semi-erfarne utviklere på frontend
Key topics
Language

no

Social Media
About speaker
Mikael Brevik
Mikael elsker programmering og utvikling, og bruker litt vel mye tid på det. På dagtid er han CTO i Variant og på kveldstid lager han litt for mange podcaster – deriblant Kortslutning og BartJS Podcast. Ellers har han periodisk dårlig samvittighet for mangel på vedlikehold av vel-brukte Open Source-løsninger. Mislykket LinkedIn Influencer.