The case for embedded rust

A talk about using the typestate pattern to create safer API interfaces for hardware in Rust. In this talk I hope to give the attendees an idea on how they can use the powerful typesystem in Rust to create safer interfaces for embedded hardware in Rust. It will be geared towards embedded programming and mention a few of the benefits and drawbacks of rust where we will also touch a bit on zero cost abstraction and creating state machines with types.

Intended audience
Folk som er interessert i å lære om hvorfor Rust kan være praktisk å anvede i embedded eller bare er interesert i Rust.
Key topics
Language

en

Social Media
About speaker
Sigvart Hovland
Har jobbet med embedded i 5 år i Nordic Semiconductor hvor jeg begynte etter jeg studerte kybernetikk og robotikk på NTNU. Gjennom jobben har jeg bidratt til et open source RTOS som heter Zephyr. Har holdt en liten workshop med Rust meetup i Trondheim om embedded rust på Nordic Semiconductor sine chipper før. Håper derfor å kunne inspirere flere til å ta i bruk Rust i enten jobb samenheng eller på en hobby basis med Embedded Rust.